تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

دستاوردها

پیام سلامت

روز جهانی تالاسمی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

روز جهانی تالاسمی

تقویم دانشگاه

 • ۱۸ اردیبهشت
  روز جهانی تالاسمی
 • ۲۳ اردیبهشت
  روز جهانی پارکینسون
 • ۲۵ اردیبهشت
  روز جهانی خانواده
 • ۲۷ اردیبهشت
  روز جهانی فشار خون
 • ۱۸ اردیبهشت
  روز جهانی تالاسمی