سازمان های دولتی استان

ردیفنام سازمانآدرس وبسایت
4دانشگاه پیام نورمشاهده
24اداره کل راه آهنمشاهده
1دانشگاه اراکمشاهده
6جهاد دانشگاهی استان مرکزیمشاهده
10شرکت گاز استان مرکزیمشاهده
16اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)مشاهده
29مدیریت فرودگاه اراکمشاهده
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکمشاهده
11اداره استاندارد و تحقیقات صنعتیمشاهده
18اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارسمشاهده
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.